Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ 3 (เมตตาฌาน)

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ 3 (เมตตาฌาน)

พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เมตตาให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ 3 โดยให้ชื่อรุ่นว่า “เมตตาฌาน”  เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สิ้นสุดวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 70 ปี ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ และต้องผ่านการเรียนจบหลักสูตรครูสมาธิ คุรุสาสมาธิ หรือวิทันตสาสมาธิ แล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CCG : 0-2311-1387 , 0-2311-3903 

หรือสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล หรือ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ ใกล้บ้านท่าน ซึ่งในขณะนี้ มีสาขาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ 3 ดังนี้ 

 

สาขา

ชื่อสาขา

เบอร์ติดต่อ

0

สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล

02-311-3903

1

บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

099-364-7893

2

วัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร

0-2874-8108, 081-651-4237

4

วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร

081-910-5996

5

วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

086-598-0096, 082-439-4411

6

วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

092-635-1659

7

มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง

 081-961-6072

8

อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

02-554-9902, 081-809-1147

10

วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร

081-558-8017

11

วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

089-739-9490

12

บ้านเหมืองหม้อ จ.แพร่

088-263-1532

14

บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81 กรุงเทพมหานคร

093-141-5151

15

ศูนย์นำชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

086-306-0304

16

วัดสีตลาราม จ.ตาก

085-249-9265

17

วัดป่าหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

085-000-5449

18

วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

081-445-3305

19

วัดแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

081-861-9707

20

ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

081-806-5030

22

วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

061-614-7951

23

วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อ.เมือง จ.เชียงราย

081-783-2331

24

บ้านศรีศุกรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

089-798-4608

26

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

084-459-1100

27

วัดรัตนวราราม อ.เมือง จ.พะเยา

089-851-6416

28

กลอรี่เฮ้าส์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

081-174-4209

29

วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

081-846-0513

30

โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

085-145-2590

31

วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

084-428-1395

32

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

087-431-3496, 095-663-9866

33

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร

089-992-6816

34

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

081-350-0922

35

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

081-626-1411

36

วัดป่าท่าทราย อ.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

081-918-3177

38

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

 081-096-8050

40

วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง

081-782-9910

42

วัดคุ้มจัดสรรค์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

081-662-7880

43

วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย

089-712-2424

44

วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

087-819-9999

45

วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

080-335-6164

46

อาคาร วี. เอส. เคมเฮ้าส์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร

087-055-4007

47

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร

081-985-1669

48

วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

092-259-7894

49

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

081-646-7518

50

วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา

081-738-0567

51

วัดเพชรพลี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

081-721-1724

52

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

081-985-1669

53

วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

089-892-5423

54

วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

089-577-7242

56

วัดป่าอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี

099-320-6050

57

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

091-104-4622, 082-453-9545

58

วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

089-122-6292

59

วัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

095-949-2451

60

อาคารทองนิมิต วิลพาวเวอร์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

081-612-0775

61

วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร

087-951-1155

62

วิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล

081-479-8475

63

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

089-203-9177

64

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

095-669-7955

65

วัดอมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี

092-363-3556

66

วัดศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

086-490-7799

67

วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี

089-402-1631

68

วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

081-789-4623

69

วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย

081-060-0655

70

วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

081-967-3797

71

วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

081-999-0093

72

วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

091-423-9998

73

วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง

088-782-4289

74

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

089-200-2262

75

วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

086-782-4289

76

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

087-283-5800

78

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

085-000-7457

79

วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร

081-844-1322

80

วัดอมาตยาราม จ.ปราจีนบุรี

086-512-4680

81

วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี

081-918-7122

82

รร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ

081-879-7017

83

วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

085-011-0838

84

อ่างศิลา จ.ชลบุรี

085-699-4955

85

วิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว

081-303-3389

86

อาคารพันธ์วิชาติกุล จ.กระบี่

081-537-6159

87

บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน

084-488-0384

88

วัดโมกขธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

094-392-5581

89

วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

089-842-1666

91

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา

083-766-2333

94

วิทยาลัยชุมชนระนอง จ.ระนอง

095-365-0970

95

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร

089-623-9364

96

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อ.สามพราน

086-226-1994

97

วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย

089-709-9398

98

วัดเขาคอก อ.บ้านนา จ.นครนายก

094-496-4269

99

วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

089-936-3998

100

ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร

086-884-2882

101

วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

089-471-0240

102

วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน

086-186-7182

104

วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง

089-468-6916

105

วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร

081-752-4048

106

วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

086-252-6111

107

วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี

086-604-9933

108

วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี

089-251-8147

109

วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

093-632-4914

110

รพ.มิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี

083-778-7533

111

วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

098-794-7151

112

วัดสนามชัย อ.เมือง จ.อ่างทอง

081-612-0775

113

วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลก

089-960-7488

114

วัดม่วยต่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

084-823-2766

115

วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์

091-479-4191

116

วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

093-323-6850

117

วัดโสภาราม จ.ปทุมธานี

099-046-9662

118

วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร

092-187-4073

119

วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

085-239-6336

120

วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย

090-902-5465

121

วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

095-613-9915 

122

โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร

081-932-9947

123

วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จ.นครพนม

087-639-2339

124

วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จ.บึงกาฬ

081-954-7617

125

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

081-881-1860

126

วัดศรีมหาราชา จ.ชลบุรี

081-865-9378

127

โรงเจ เปา ฮก เก็ง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

095-982-2964

129

สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี

086-074-4263

131

วัดโยธานิมิต 48 ซอยชัยมงคล2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

086-825-0089

132

วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

081-476-7165

133

วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

081-979-8758

134

กลุ่มบริษัท ปตท.555 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 12 กรุงเทพมหานคร

081-967-6591

135

วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

089-671-9632

136

วัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

081-130-3214

137

วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

081-755-2389

138

วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

081-914-0324

139

วัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง จ.นครนายก

081-985-5344

140

วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์(หนองหนู) อ.เมือง จ.พิจิตร

081-888-3824

141

วัดดอนตูมกมลาวาส อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

081-915-6562

142

วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

089-205-2024

143

วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

081-269-5522

145

วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

085-916-2663

146

วัดอรัญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

081-769-5457

150

โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

081-256-7896

152

อาคาร IR Beautina อนุสารณ์สถานธูปเตมี   จ.ปทุมธานี

089-201-1571

154

วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

089-798-4608

155

วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

089-700-6103

156

วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก

081-973-0757

157

วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

089-430-4777

158

วัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย

081-387-5365

159

วัดเสาธงทอง จ.สิงห์บุรี

085-834-3355

160

วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง

084-351-9645

161

วัดเจียงอี้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

089-720-1749

162

วัดทุ่งโพธาราม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

081-320-2706

163

วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

081-130-3214

164

เรือนพักสว่างใจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

089-849-0289

165

วัดประชุมโยธี จ.พังงา

081-537-9305

166

โชติเวชการ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

081-910-0081

167

วัดน้ำไหล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

088-257-4500

169

ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

0-2972-3405-7

170

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

085-251-2888

171

วัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

089-767-8667

172

วัดท่าบันเทิงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

081-841-3797

173

วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ

089-121-1758

174

วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

091-018-8873

177

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร

 081-313-9461

178

กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี

085-945-9546

180

กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

086-884-2882

181

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

081-826-5519

182

วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

098-456-2855

183

วัดโตนด เทศบาลตำบลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

093864-4150

184

วัดอินทรแบก อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

083-046-7545

185

วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

089-658-6690

187

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม จ.ปราจีนบุรี

081-942-4656

188

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร

081-920-8180

189

วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

089-623-9364

190

วัดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

089-701-0158

191

วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก

089-961-5942

193

คุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

089-456-9913

194

เคหะนครชุ่มชืน อ.สามพราน จ.นครปฐม

084-459-1100

196

วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

081-642-2468

198

วัดศรีมงคล อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

088-562-3051

200

รามคำแหง 24/พระรามเก้า 41 กรุงเทพมหานคร

081-985-1669

201

วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

081-993-6456

202

กองเรือยุทธการสัตหีบ จ.ชลบุรี

081-001-9899

203

วัดเจดีย์ยอดทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

062-619-1597

204

วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

081-781-3536

207

วัดเทพมงคลปานสาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

081-869-4405

208

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

081-732-5685

211

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

081-859-8426

212

วัดดาวลอย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

083-599-1849

213

วัดสุวรรณคีรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

081-861-8608

215

วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

089-899-5440

216

วัดตาอี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

081-703-1890

217

วัดสวนใหญ่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

094-521-4695

218

วัดโนนสว่าง อ.วังสะพุง จ.เลย

088-033-9379

220

วัดโคกท่าเจริญ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

089-936-3998

221

วัดคุ้งวารี ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

081-888-3824

222

วัดนครไทยวราราม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

099-268-1564

225

วัดสว่างเนตร จ.เพชรบูรณ์

081-283-7342

226

วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

085-945-9546

227

วัดกลาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

088-385-9944

228

วัดพรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

087-793-2290

230

วัดป่าธัมมานุสรณ์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

098-659-9586

232

วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

085-039-5539

234

วัดศิริราษฎร์วัฒนา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

094-403-4444

242

วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน

089-700-6103

244

วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย

081-881-4906

245

วัดไพรงาม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

064-356-7705

247

สมาคมแต้จิ๋ว อ.เมือง จ.สงขลา

099-054-9599

250

สถานปฏิบัติธรรมพระพิมลภาวนาพิธาน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

081-612-0775