Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

บูชาได้แล้ววันนี้ FLASH DRIVE MP3 ไฟล์เสียงหลักสูตรครูสมาธิ

บูชาได้แล้ววันนี้ FLASH DRIVE MP3 ไฟล์เสียงหลักสูตรครูสมาธิ

ในวาระอายุวัฒนมงคล 100 ปี พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ.(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เมตตาอนุญาตให้จัดทำแฟลชไดร์ฟบันทึกไฟล์เสียงหลักสูตรครูสมาธิ ซึ่งได้อัญเชิญรูปเหมือนของพระอาจารย์หลวงพ่อไว้บนแฟลชไดร์ฟนี้ มีทั้งความน่าเคารพศรัทธา สวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ทันสมัย ใช้สะดวก

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1. นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 46 ที่กำลังเรียนออนไลน์สามารถสั่งจองผ่านสาขาที่เรียนออนไลน์

2. สำหรับนักศึกษาที่จบมาแล้วต้องส่งสำเนาใบประกาศการจบหลักสูตรครูสมาธิให้ทางสาขาที่สั่งจองด้วย

สาขาสามารถสั่งจอง โดยส่งใบเบิกสินค้า สำเนาใบประกาศการจบหลักสูตรครูสมาธิ และสลิปโอนเงินเข้าเมล์สโตร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันฯ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 001-932-9291 ราคา 800 บาท