Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ออนไลน์

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ออนไลน์

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์
หลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ ออนไลน์"

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกฝนตนเองที่วิเศษ) เป็นหลักสูตรสมาธิก่อตั้งโดยเจ้าประคุณ
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาปรับเวลาการเรียนให้ยืดหยุ่น
เหมาะแก่ผู้ที่สนใจเรียนสมาธิแต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเข้าเรียน และใช้หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ 3 เล่ม
และเสียงบรรยายเดียวกันกับหลักสูตรครูสมาธิ

เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ไอทีอย่างใดอย่างหนึ่ง :
1.โทรศัพท์ (แบบสมาร์ทโฟน)
2.แทบเล็ต
3.โน้ตบุ๊ก
4.คอมพิวเตอร์ PC

และที่ขาดไม่ได้คือ "สัญญาณอินเทอร์เน็ต"  หรือไวไฟ

เมื่อมีอุปกรณ์ไอทีพร้อม สัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อม ไม่ว่าจะอยู่บ้าน
อยู่นอกบ้าน หรือกำลังนั่งรถก็เรียนได้ แค่ใส่ "หูฟัง" ฟังคลิปเรียนสมาธิไปด้วย

สำหรับการเรียนสมาธิออนไลน์นั้น มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ภาคทฤษฎี :
นักศึกษาจะได้เรียนหัวข้อสมาธิตาม "หลักสูตรครูสมาธิ" ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เขียนขึ้น มีทั้งหมด 3 เล่ม

วิธีคือ...
1) ดูคลิปบรรยายหัวข้อสมาธิ โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
2) ดูคลิปทบทวนการบรรยาย โดยคณาจารย์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ อีก 15 นาที

ภาคปฏิบัติ :
เดินจงกรม นั่งสมาธิ อย่างละ 30 นาที

ทั้งการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ มีวิดีโอสาธิตแสดงวิธีปฏิบัติให้ชมและปฏิบัติตาม

ปัจจุบันมีสถาบันพลังจิตตานุภาพ ขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนแล้วกว่า 120 สาขา

ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเรียนได้ในสาขาที่เปิดการเรียนการสอน

***หมายเหตุ : กำหนดให้สาขาที่เปิดเรียนรับเฉพาะ "นักศึกษาที่มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือทำงานอยู่ในจังหวัดที่สาขานั้นเปิดเท่านั้น ห้ามรับนอกเขตจังหวัด"

ท่านใดสนใจเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ สามารถดูรายชื่อสาขาที่เปิดเรียนออนไลน์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ และเบอร์ติดต่อได้ดังภาพที่แนบมานี้

หากสมัครเรียนในสาขานั้น ๆ ไม่ทัน  ขอให้รอเรียนในรุ่นต่อไปที่สาขานั้น ๆ เปิด หรือรอสาขาอื่นที่กำลังทยอยเปิด หรือสอบถามได้ที่มูลนิธิฯ

สาขาใดต้องการเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  (ออนไลน์)  ติดต่อได้ที่มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร :


คุณธีระ สุวรรณกุล โทรศัพท์ 08-1646-7518,
คุณวรธาร ทัดแก้ว โทรศัพท์ 08-9967-7048, 06-5985-7322,
คุณดวงพัตรา อุปถัมภกสกุล 06-5985-7321