Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

หลักสูตรนิรสาสมาธิ ออนไลน์

หลักสูตรนิรสาสมาธิ ออนไลน์

วันพระ “ละกังวล”
มาทำวัตร สวดมนต์ ถือศีล ฟังเทศน์ ทำสมาธิอยู่ที่บ้านกันเถอะ

การสมาทานและรักษาศีล 8 ในวันพระ หรือที่เรียกว่า “อุโบสถศีล” ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธที่มีมาแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน โดยวัดต่างๆ ยังคงส่งเสริมให้ประชาชนมาถือศีลที่วัดกันอยู่

กล่าวคือ เมื่อถึงวันพระหรือวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนชายหญิงที่ตั้งใจรักษาอุโบสถศีล จะจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและชุดขาวสำหรับการไปถือศีล หรือจำศีลอยู่ที่วัดอย่างน้อย 1 วัน 1 คืน
 
การไปจำศีลอุโบสถที่วัด ถือเป็นการหลีกเร้นจากครอบครัวและภารกิจทางบ้าน หลังจากที่กรำงานมาตลอดสัปดาห์

ว่าด้วยการรักษาศีลอุโบสถนั้น มี 3 อย่าง

อย่างแรก “ปกติอุโบสถ” การักษาเพียงหนึ่งวันและคืนหนึ่งในวันพระ
 
อย่างที่ 2 “ปฏิชาครอุโบสถ” การรักษาอย่างพิเศษ ครั้งละ 3 วัน (2คืน)  คือ วันรับศีล 1 วัน วันรักษา 1 วัน และวันส่ง 1 วัน

อย่างที่ 3 “ปาฏิหาริกปักขอุโบสถ” คือ การอยู่จำอุโบสถเป็นเวลา 3 เดือนภายในพรรษาหรือ 4 เดือน ตลอดฤดูฝน

ว่าแต่ อุโบสถอย่างที่ 3 ปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้ถือเนื่องจากชีวิตผู้ครองเรือนในแต่ละวันนั้นเป็นชีวิตแบบ “พหุกิจจา” พหุกรณียา”  คือ มากไปด้วยงาน มากไปด้วยความรับผิดชอบมากมาย ต้องทำงานเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม

ทว่า อุโบสถ 2 ข้อแรก วัดต่างๆ ยังส่งเสริมให้ประชาชนมาถือศีล รวมถึงวัดธรรมมงคล โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เปิดให้ประชาชนถือศีลอุโบสถที่วัดมาเป็นเวลาช้านาน

หลักสูตรที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ใช้อบรมผู้ถือศีลอุโบสถคือ “นิรสาสมาธิ” (สมาธิตัดความกังวล) อบรม 3 วัน 2 คืน

เน้นการปฏิบัติสมาธิด้วยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ สนทนาธรรม สวดมนต์ และทำวัตรเช้า-เย็น โดยผู้ถือศีลต้องแต่งกายสุภาพสีขาว

ผู้ตั้งใจรักษาศีลอุโบสถ ต้องตัดความกังวล (ปลิโพธ) ต่างๆ  ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องครอบครัว หรือเรื่องอื่นๆ ออกไปก่อน แล้วหันมาถือศีลอย่างเคร่ง ไม่ให้ขาดด่างพร้อย


ทว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การมาปฏิบัติสมาธิและถือศีล 8 ที่วัดธรรมมงคลต้องงดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จึงเปิดให้มีการอบรมหลักสูตรนิรสาสมาธิออนไลน์ ในวันพระ (กำหนด 1 วัน 1 คืน) ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเดินทางมาวัด แต่ให้ปฏิบัติที่บ้านของตัวเอง
   
สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ในการอบรมหลักสูตรนี้ คือ โทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เพราะหลักสูตรนี้จะมีคลิปต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติได้ดูและปฏิบัติตาม เช่น คลิปอาราธนาอุโบสถศีล บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น วิธีเดินจงกรมนั่งสมาธิ บทสวดอธิษฐานก่อนเดินก่อนนั่งสมาธิ บทสวดแผ่เมตตาหลังเดินหลังนั่งสมาธิ บทสวดมนต์ต่างๆ คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บทสวดแผ่เมตตาติโลกปัตติทานคาถา (แผ่ส่วนบุญให้แก่สามโลก) พิธีลาอุโบสถศีลและสมาทานศีล 5 ที่สำคัญคือการฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งเราใช้คลิปพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ที่แสดงไว้ในโอกาสต่างๆ

การอบรมนิรสาสมาธิออนไลน์จะมี 4 ช่วงเวลาให้ผู้ถืออุโบสถศีลได้ปฏิบัติ คือ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็น และเช้าวันรุ่งขึ้น (ลาศีล) ส่วนเนื้อหาหลักสูตรถือว่าเหมาะกับผู้ปฏิบัติ

สถาบันพลังจิตตานุภาพที่สนใจจัดอบรมให้ทำหนังสือขออนุมัติมาที่มูลนิธิฯ และเปิดรับสมัครผู้ต้องการรักษาศีลอุโบสถได้เลย ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา ขอเพียงผู้นั้นตั้งใจปฏิบัติจริงๆ

ติดต่อสอบถามที่ได้มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ โทร. 08 1646 7518, 06 5985 7321, 06 5985 7322