Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล