Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าประกวดโครงการ

มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จัดการประกวดการเล่าประสบโครงการ “คุณวิเศษของการทำสมาธิ” การจัดงาน “ธรรมมงคลวัฒนายุกาล ๙๙ ปี พระธรรมมงคลญาณ” ณ ห้อง EH ๙๘-๙๙ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคการณ์ความประทับใจ ประโยชน์จากการทำสมาธิ