Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย

โครงการประทีปเด็กไทย

 

โครงการประทีปเด็กไทย

 

ดำเนินการโดย พระพรหมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

 

ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ ๒๕๓๐ จนถึงปีปัจจุบัน และขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่โครงการประทีปเด็กไทย ได้สร้างเสร็จแล้วประมาณ ๗๐๐ กว่าศูนย์ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

จุดประสงค์และประโยชน์ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        เพื่อเปิดโอกาศให้เด็กตั้งแต่ ๒-๖ ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย และเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ของเด็กที่มีฐานะยากจน และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น

 

        การที่เด็กเล็กได้กินอยู่พัฒนาที่ถูกต้อง ทานอาหารครบหมู่มีคุณภาพ สมองได้รับการพัฒนาพร้อมเพื่อการเรียนการสอน เมื่อได้พัฒนาอย่างถูกต้องก็เป็นเด็กที่มีปัญญาดี เรียนเก่งจะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ และเมื่อโตขึ้นก็สามารถพัฒนาตัวเองจนเป็นคนฉลาด ทำงานเก่งได้ดิบได้ดี สามารถพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน ชุมชนที่เติบโตมาก็สามารถทำได้

 

วิธีการร่วมทำบุญ

 

1.ขอรับบาตรทำบุญ หยอดเงินใส่บาตรสะสมจนเต็มก็นำมาถวายและรับบาตรใหม่ พร้อมรับใบอนุโมทนาบัตรจากโครงการ

 

2.สมัครสมาชิกทำบุญ 1,000บาท ต่อคนต่อปี

 

3.เป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ ทำบุญ270,000บาท จะติดป้ายชื่อของท่านที่หน้าศูนย์เพื่อเป็นเกียรติ

 

4.เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศูนย์ ทำบุญ 27,000บาท (เจ้าภาพร่วม10ท่าน)

 

   เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศูนย์ ทำบุญ 13,500บาท (เจ้าภาพร่วม20ท่าน)

 

   เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศูนย์ ทำบุญ 9,000บาท (เจ้าภาพร่วม30ท่าน)

 

หมายเหตุ: เมื่อครบตามจำนวนสร้างศูนย์ 270,000บาท ทางโครงการจะแจ้งท่านสมาชิก เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีการวางศิลาฤกษ์และเปิดศูนย์ต่อไป

 

5.ร่วมทำบุญสมทบตามความศรัทธา บริจาคได้ที่ โครงการประทีปเด็กไทย วัดธรรมมงคล  

 

หรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท64 

 

       บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017-0-03983-8

 

       ชื่อบัญชี พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (ประทีปเด็กไทย)

 

ติดต่อ: โครงการประทีปเด็กไทย วัดธรรมมงคล ซ.ปุณวิถี20 ซ.สุขุมวิท101 ข.บางจาก ข.พระโขนง กทม 10260 โทร. 02-311-1387, 02-311-3903 Fax. 02-741-7841

 

 

 

ผู้ช่วยเด็กไทยไซร้ให้เจริญ

 

ควรสรรเสริญผู้นั้นคือบัณฑิต

 

ชาติศาสนาจะเจริญอย่างที่คิด

 

เพราะบัณฑิตมากมายในเมืองเรา

 

(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)