Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการบัตรสีชมพู

โครงการบัตรสีชมพู

โครงการบัตรสีชมพู

เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่สมาธิ เพื่อสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้แก่โลก 

Contribution for The Common Benefit To Fulfill One's Life

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้พิจารณาเห็นว่า 
     ในโลกปัจจุบันแม้เจริญก้าวหน้าไปเพียงใดก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป แต่ยังมีความสับสนวุ่นวายในทุกพื้นที่ และนับวันปัญหาเหล่านี้ ก็ทวีเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกที จนอาจก่อตัวเป็นสงครามโลกได้ เพราะคนทั้งหลายพากันพัฒนาแต่วัตถุ แต่ขาดการพัฒนาจิตใจจึงทำให้ศีลธรรมตกต่ำนำไปสู่ความทุกข์ใจ ซึ่งนับวับจะมีแต่แย่ลง แต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจอยู่บ้าง จึงช่วยกันสร้างสันติสุขให้โลกได้

ดังคำกล่าวที่ว่า

 “สมาธิเป็นวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยสร้างความสุข และสันติให้แก่มวลมนุษยชาติได้”


ดังนั้นถ้าผู้คนหันมาพัฒนาจิตใจกันโดยการทำสมาธิแล้ว จะสามารถสร้างพลังจิตให้แก่จิตใจได้มาก ซึ่งจะทำให้จิตยกระดับสูงขึ้น มีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน และจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งหรือความเป็นศัตรูต่อกันได้


พระอาจารย์หลวงพ่อ เมื่อครั้งเป็นฆราวาส ได้เข้ามาพัฒนาจิตใจด้วยการทำสมาธิ ทำให้จิตใจมีความเมตตาเกิดความปรารถนาดีต่อตนและบุคคลอื่น

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น และเปิดหลักสอนครูสมาธิครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนรู้จักวิธีสร้างความสุขใจให้แก่ตนเองด้วยสมาธิ

เปิดสาขาสอนครูสมาธิที่แคนาดา 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้ชาวแคนาดาเกิดความเลื่อมใสเข้ามาเรียนสมาธิกันมากขึ้นตามลำดับและได้ขยายสาขาไปอีกหลายประเทศ

นับเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกในโลก ที่ชาวต่างประเทศมากกว่าพันคนเดินทางมาปฏิบัติสมาธิอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของการรวมพลังจิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้ทุกชาติศาสนาต่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถสร้างสันติสุขให้แก่โลกได้

หลักสูตรครูสมาธิมีนโยบายจากพระอาจารย์หลวงพ่อ ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งหลายได้เข้ามาเรียนสมาธิอย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น โครงการบัตรสีชมพู  คือ บัตรสนับสนุนทุกคนให้มาทำสมาธิพัฒนาจิตให้มากๆ ผู้สนับสนุนโครงการบัตรสีชมพู จะได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมหาศาลไปตลอดกาลนาน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเผยแผ่การสอนสมาธิไปทั่วโลก
๒) เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพ สันติสุข
๓) เพื่อให้ทุกคนรู้จักให้อภัย ให้ความรัก ให้ความสามัคคี
๔) เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สมบูรณ์ เกิดความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน

สิทธิประโยชน์
๑) ได้รับส่วนลดค่าที่พักศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ 50%
๒) ได้รับส่วนลด ในการอุดหนุนหนังสือและเทปธรรมะต่างๆ ของสถาบัน 15% (ยกเว้นหนังสือหลักสูตรครูสมาธิ)
๓) ได้รับการ์ดอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
๔) ได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

วิธีการสนับสนุนโครงการ
๑) สมัครสมาชิกบัตรสีชมพู VIP 10 ปี รับพระผงเปิดกรุรุ่นพิเศษ ๗๒ พรรษา (บรรจุเกศาหลวงพ่อ) พร้อมรับใบเกียรติคุณ

๒) สมัครสมาชิกทำบุญรายเดือน เดือนละ 100 บาท

๓) สมัครสมาชิกทำบุญรายปี ปีละ 1,200 บาท

มีของขวัญให้เลือก

- กรอบรูป ๓ พระอาจารย์ คือ หลวงปู่มั่น พระอาจารย์กงมา หลวงพ่อวิริยังค์

- เสื้อโครงการบัตรสีชมพู

- ร่มโครงการบัตรสีชมพู


เชิญสนับสนุนโครงการได้
- ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ ทุกสาขา โครงการบัตรสีชมพู

- หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา เลขที่บัญชี 015-4-10357-2

ชื่อบัญชี Willpower Institute บัตรสีชมพู

- หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 เลขที่บัญชี 017-0-03984-6

ชื่อบัญชี พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (บัตรสีชมพู)

 

แล้วแฟกซ์ใบ Pay in พร้อมสำเนาบัตรสมาชิก มาที่

เบอร์โทรสาร 0 2741 7841 , 0 2471 7821 โทร. 0 2730 5827

บัตร VIP 10 ปี
บัตรสมาชิกโครงการบัตรสีชมพู
ใบเกียรติคุณสำหรับสมาชิกบัตรสีชมพู VIP 10 ปี
ของที่ระลึกสำหรับบัตร VIP 10 ปี
สินค้าโครงการบัตรสีชมพู