Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้ดูแลศูนย์ฯ: อ.พิลึก ถามุลตรี

 

ชื่อเจ้าภาพ: คุณสำเภา ศรีวิสัยและครอบครัว