Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระธรรมมงคลญาณ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่พระอุดมญาณโมลี

พระธรรมมงคลญาณ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่พระอุดมญาณโมลี

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ และ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

เดินทางไปยัง วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี

เพื่อเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่ พระอุดมญาณโมลี หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

โดยเมื่อหลวงพ่อวิริยังค์ เดินทางถึงวัดโพธิสมภรณ์ พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวํโส) ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ได้กราบถวายต้อนรับ รวมถึงได้มีลูกศิษย์จำนวนมากมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ รวมถึงน้องสาวพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ก็มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมในวันนี้

ทั้งนี้พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ได้เล่าถึงความเมตตาของหลวงปู่จันทร์ศรี เมื่อครั้งพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ขยายสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ มายังจังหวัดอุดรธานี ครั้งแรกได้เปิดสาขาที่วัดป่าหลวง แต่เนื่องจาก วัดป่าหลวงห่างไกลจากตัวเมือง และหนทางไปไม่สะดวก จึงมีคนไปเรียนน้อย แต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่จันทร์ศรี จึงได้ให้สถาบันพลังจิตตานุภาพมาตั้งสาขาสอนสมาธิ ที่วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ที่อยู่ในตัวเมือง ผู้คนมาเรียนได้สะดวก รวมถึงยังปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่ให้อีกด้วย เพราะมีคนต้องการเรียนสมาธิ ตามหลักสัมมาสมาธิสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่นอยู่มากในจังหวัดอุดรธานี

ประวัติโดยย่อ

หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี มรณภาพ  เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 14 ธันวาคม ที่ รพ.จุฬาฯ รวมอายุ 105 ปี 2 เดือน

    สำหรับ “หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป” หรือ “พระอุดมญาณโมลี” เป็นพระมหาเถระสายพระป่ากรรมฐาน ศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ แม่ทัพธรรมแห่งอีสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นพระผู้มากด้วยเมตตาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นแบบอย่างอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนชาวอีสานมาอย่างยาวนาน

 

    หลวงปู่จันทร์ศรี นามเดิมคือ จันทร์ศรี แสนมงคล เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2454 ที่บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมืองขอนแก่น ส่วนบิดา-มารดา ชื่อ นายบุญสาร-นางหลุน แสนมงคล

    บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2468 ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น โดยเจ้าอธิการเป๊ะ ธัมมเมตติโก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี, เจ้าคณะตำบลโนนทัน เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2474 โดยมี พระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย ป.ธ. ๓) เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมี พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีพระอาจารย์กรรมฐานจำนวน 25 รูปนั่งเป็นพระอันดับ ได้รับนามฉายาว่า จนฺททีโป อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทร์เพ็ญ

    ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา ในปี 2474 สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง คณะจังหวัดขอนแก่น, ปี 2475 สอบนักธรรมชั้นโทได้ในสนามหลวง คณะจังหวัดขอนแก่น, ปี 2477 สอบนักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, ปี 2480 สอบเปรียญธรรม 3 ประโยคสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, ปี 2485 สอบเปรียญธรรม 4 ประโยคสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, ปี 2484 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ทรงมีบัญชาให้ไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี ที่สำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

  ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ปี 2484 ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ ได้ไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เป็นเวลา 15 วัน ทำให้หลวงปู่จันทร์ศรีได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่านพระอาจารย์มั่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง ถือเป็นกำไรแห่งชีวิตอันล้ำค่า

    ในปี 2475 ได้กลับมาอยู่จำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อศึกษาเปรียญธรรม 5 ประโยค, ปี 2486 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์มีพระบัญชาให้ไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี เปรียญธรรม 3-4 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดธรรมนิมิตร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นเวลานานถึง 10 ปี

    เดือนพฤษภาคม ปี 2497 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระบัญชาให้มาอยู่ที่วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อทำศาสนกิจคณะสงฆ์ โดยแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และในปีเดียวกันก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาปี 2498 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ และในปีเดียวกันก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) อีกตำแหน่งหนึ่ง

    กระทั่งปี 2505 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และปี 2507 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดโพธิสมภรณ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงชั้นตรี และปี 2519 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ส่วนปี 2522 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและจังหวัดสกลนคร และในปี 2531 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) และเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม (มส.)

    นอกจากนี้ยังรับภาระหน้าที่สำคัญในคณะสงฆ์อีกมากมาย อาทิ เป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎก (พระสูตร), เป็นพระอนุกรรมการคณะธรรมยุต, เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง, เป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอุดรธานี, เป็นประธานมูลนิธิวัดโพธิสมภรณ์, เป็นรองประธานกรรมการบริหารศูนย์บาลีศึกษาอีสาน (ธรรมยุต), เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นต้น