Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง)

ปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง)

ปฐมนิเทศและปฎิญาณตน ของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง) ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 18 วัดเขาเต่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560