Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิชนะใจตนเอง 19/03/2560

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิชนะใจตนเอง 19/03/2560

 

 

 

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เขียนขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีเวลาศึกษาและปฏิบัติน้อย สามารถทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตให้เอาชนะใจตนเอง เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป 

การอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ1 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรมท่านหนึ่งทราบเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ เนื่องจากมาทำบุญที่วัดธรรมมงคล โดยผู้เข้ารับการอบรมท่านนี้ได้แสดงความรู้สึกหลังการอบรมเสร็จสิ้นลงว่า หลักสูตรนี้สอนการทำสมาธิด้วยวิธีที่ง่าย ไม่เคร่งมากเหมือนกับที่อื่นที่เคยปฏิบัติมา มีการสอนวิธีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิก่อนการปฏิบัติจริง เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นปฏิบัติสมาธิ และจะแนะนำเพื่อนและครอบครัวให้มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ1 ต่อไป

ทางทีมงานขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วัน เปิดสอนทุกวันอาทิตย์เวลา  9.00-16.00 น. ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-741-7822 ทางทีมงานยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการอบรมฟังการบรรยายภาคทฤษฏี
ผู้เข้ารับการอบรมฟังการบรรยายภาคทฤษฏี
ผู้เข้ารับการอบรมฟังการบรรยายภาคทฤษฏี
ผู้เข้ารับการอบรมฟังการบรรยายภาคทฤษฏี
ผู้เข้ารับการอบรมกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนการเดินจงกรม
ผู้เข้ารับการอบรมเดินจงกรม
ผู้เข้ารับการอบรมเดินจงกรม
ผู้เข้ารับการอบรมนั่งสมาธิ
ผู้เข้ารับการอบรมนั่งสมาธิ
ผู้เข้ารับการอบรมนั่งสมาธิ
ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน