Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

บรรยากาศการซ้อมเดินธุดงค์ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่น 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม)อัตตชัย(ผู้ชนะตนเอง) สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จ.แพร่ ณ วนอุทยาน แพะเมืองผี-วัดป่าดอยปัง

บรรยากาศการซ้อมเดินธุดงค์ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่น 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม)อัตตชัย(ผู้ชนะตนเอง) สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จ.แพร่ ณ วนอุทยาน แพะเมืองผี-วัดป่าดอยปัง