Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

นิรสาสมาธิ มินิธุดงค์ ณ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นิรสาสมาธิ มินิธุดงค์ ณ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรนิรสาสมาธิ (ปฏิบัตินอกสถานที่ - มินิธุดงค์) วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 ณ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

- ปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ท่ามกลางความสงบใต้ร่มป่าสน เดินธุดงค์บริเวณวนอุทยานปราณบุรี ในบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของป่าชายเลน  ริมชายหาดปราณคีรี

- อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเทิดทูน และประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม

- ร้านขนมหม้อแกง แม่กิมไล้  สถานที่แวะซื้อของฝาก ตำนานความอร่อยอันยาวนานของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่

CCG โทร.02-311-1387, 02-311-3903 กรุณารีบแจ้งความประสงค์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องจัดเตรียมเต็นท์และสถานที่สำหรับผู้ปฏิบัติ