Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีเจริญพระพุทธมนต์(พิเศษ) ณ ศาลาพุทธมงคลธรรมศรีไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พิธีเจริญพระพุทธมนต์(พิเศษ) ณ ศาลาพุทธมงคลธรรมศรีไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พิธีเจริญพระพุทธมนต์(พิเศษ)
ณ ศาลาพุทธมงคลธรรมศรีไทย (อมฤตศาลา) วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร
เนื่องในวาระมงคลกาลวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นี้ คณะสงฆ์วัดธรรมมงคลได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ (พิเศษ) โดยนำพระหยกวัดธรรมมงคลที่แกะสลักเสร็จและวัตถุมงคลที่สำคัญ อาทิ พระหยก 101 ปี (พิเศษ) แหวน-กำไลหยกวัดธรรมมงคล เข็มกลัดไม้แก่นขนุน เข้าร่วมในมงคลพิธีเจริญพุทธมนต์พิเศษนี้


การนี้ ได้แบ่งการเจริญพุทธมนต์เป็น 3 รอบ เริ่มตั้งแต่ เวลา 15.15 น จนเสร็จสิ้นในเวลา 18.39 น โดยมีพระครูปลัดบุรมณ์ เตชะธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานเจริญพุทธมนต์และจุดเทียนชัย พระครูสุนทรธรรมมงคล รองเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล เป็นประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์รอบมหาสมัยสูตร พระครูสรพจน์พิลาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์รอบเมตตาหลวง มงคลลาว พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ เป็นประธานจุดเทียนวิปัสสีและเทียนมหามงคล ตลอดจนพระมหาเถระ ณ วัดธรรมมงคล และศิษย์ในเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม อาทิ พระครูวินัยธร บุญส่ง สิริธมฺโม พระครูวินัยธรธรรมฉันท์ ปญฺญาวฑโก และพระมหาอภิชัย  อภิชโย ร่วมเจริญพุทธมนต์พิเศษในครั้งนี้ด้วยในฝั่งของฆราวาสนั้น มีพลตำรวจตรี ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การเจริญพุทธมนต์ช่วงที่ 1 คุณจินดา ค้าวรรธนะกูล เป็นประธานฝ่ายฆารวาส การเจริญพุทธมนต์ช่วงที่ 2 และคุณแม่วิยะดา แย้มสรวล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การเจริญพุทธมนต์ช่วงที่ 3การเจริญพุทธมนต์ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศาลาพระหยกพุทธมงคลธรรมศรีไทย (อมฤตศาลา) วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย พระพุทธรูปหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมน้อมจิตถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่เจ้าประคุณสมเด็จ    พระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ให้พิธีเจริญพุทธมนต์ในครั้งนี้เกิดความเป็นมงคลแก่อาคารศาลาพระหยกและให้งานตามพระปนิธานของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ในการบูรณะศาลาพระหยกนี้ให้สำเร็จลุล่วง ให้เป็นอมฤตศาลาคู่พระหยกมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ สมดั่งปณิธานอันแน่วแน่ของพระอาจารย์หลวงพ่อที่ปรารถนาให้พระธรรมคำสอนอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่เป็นมรดกล้ำค่าคู่แผ่นดินไทยไปได้ตราบนานเท่านานไม่มีอายุขัย ผ่านองค์พระหยกมงคลธรรมศรีไทยของวัดธรรมมงคล ที่จะประดิษฐาน ณ. ศาลาพุทธมงคลธรรมศรีไทย(อมฤตศาลา) ตราบนานเท่านาน


ในการนี้ สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญกุศล สานต่อพระปนิธาน การบูรณะศาลาพระหยกพุทธมงคลธรรมศรีไทยนี้ ที่มีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา เพื่อให้สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามพระปนิธานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมให้สำเร็จตามพระประสงค์


ทั้งนี้ ผู้ร่วมสมทบทุนตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับมอบพระหยก 101 ปี (พิเศษ) ที่มีความสวยงามและสร้างอย่างละเอียดสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดสร้างพระหยกวัดธรรมมงคลมา เป็นที่ระลึกแห่งกุศลจิตอันประเสริฐการบูรณะศาลาพระหยกนี้ ให้ได้น้อมจิตระลึกถึง เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ในคุณธรรมความวิริยะความพากเพียร ในการเสียสละตรากตรำทำงานเพื่ออนุชนคนรุ่นหลัง


ตลอดถึงระลึกถึงความยากลำบากอดทนของพระอาจารย์หลวงพ่อ ในการที่จะได้มงคลหยกล้ำค่านี้มาสร้างเป็นพระพุทธมงคลธรรมศรีไทยสำเร็จได้นั้น พระอาจารย์หลวงพ่อต้องใช้เวลาอธิษฐานจิตอยู่นานหลายปีประการนึง ต้องเดินทางอย่างยากลำบากไปแสวงหาหยกที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ถึงรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดาประการนึง และต้องใช้แรงสติปัญญาความอดทนฝ่าฝันผ่านอุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่ จนการแกะสลักพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้สำเร็จอย่างงดงามอันจะเป็นองค์สัญลักษณ์แห่งการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและวิชาสมาธิ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชาวโลกทั้งหลายต่อไป ตามพระปนิธานพระอาจารย์หลวงพ่อสืบต่อไป


ท่านสามารถร่วมบุญบูชาพระหยกได้ที่ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-823-6744 และ 02-332-8226 หรือที่
Line: @Jade_Dhammamongkol  
กดที่ลิงก์ --> https://lin.ee/Ke8IpXU