Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สถาบันพลังจิตตานุภาพ Willpower Institute

 

 

 

ระหว่างที่อาตมาอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ได้ทราบข้อเท็จจริงมากทั้งสมาธิตื้น สมาธิลึก ตลอดถึงวิปัสสนา ซึ่งเมื่อเข้าใจทุกประการแล้วอาตมามีความรักและหวงแหนในหลักการต่างๆอย่างยิ่ง ไม่อยากที่จะให้หลักการเหล่านั้นต้องสลายไป เพราะท่านมีวิธีทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสุด อาตมาถามท่านว่า 

"ต่อไปกระผมจะเขียนเป็นหลักการให้ชาวโลกเขาทำกันจะได้ไหม"  (หลวงปู่มั่น) ท่านตอบว่า " ได้ แต่ต้องเอาแบบขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นประโยชน์แก่มหาชน สำหรับขั้นสูงให้มีน้อย โอกาสที่เธอจะทำนั้นมีอยู่แต่ต้องทำขั้นพื้นฐานเพื่อคนส่วนมากในโลกจะได้สงบ และเธอจะต้องไปอยู่กรุงเทพ เพราะคนกรุงเทพที่มีวาสนาบารมี มีอยู่ไม่น้อย "

ปัจจัยต่างๆดังกล่าวมานี้ เป็นแรงสนับสนุนในใจของอาตมาอยู่ตลอดเวลาจน พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534 อาตมาได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่วิทยาลัยสงฆ์น้ำตกแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นป่าไม้ ภูเขาดอยอินททนนท์ ทำให้ได้ทบทวนหลักการต่างๆที่เคยได้ไต่ถามอัตถปัญหาสมาธิ พร้อมทั้งคำแนะนำจากหลวงปู่มั่น จึงได้เขียนเป็นตำราสมาธิขึ้นจนเต็มรูปแบบ สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาสมาธิได้ รวมการทบทวนและรวบรวมการเขียนตำรานั้นใช้เวลา 5 ปีจึงสำเร็จ ได้เนื้อหาสาระที่สำคัญ จึงจัดทำรูปเล่ม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และ ขั้นสูง รวม 3 เล่ม เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติสมาธิยิ่งนัก

จากหนังสือ "ชีวิตคือการต่อสู้" อัตตชีวประวัติโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่นครธรรม พระมหาเจดีย์ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร  มีจุดประสงค์ในการสอนสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ สายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การเรียนสมาธิ สร้างพลังจิตมีประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความมีเหตุผล ความรับผิดชอบสูง ความมีเมตตา ผู้ทำสมาธิจะได้ประโยชน์ทั้งทางกายและใจ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้รับความนิยมมากมายจากผู้รับการอบรมนำไปบอกต่อกัน และได้แตกกิ่งก้านสาขาทั้งในประเทศไทย ประเทศแคนาดา และ สหรัฐอเมริกา จึงเป็นโอกาสดีที่คนไทยบุคคลทั่วไป จะได้ศึกษาสมาธิสร้างประโยชน์ สร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ให้กับบุคคลผู้ได้เรียน 

 

The Willpower Institute aims to support as many people as possible from around the world to meditate without expecting anything from them. The Meditation Instructor Course is offered at:

 

 

The Willpower Institute - Bangkok
Nakorn-dhamma
Wat Dhammamongkol
Sukumvit Road 101Bangkok,
Thailand Phone (662) 311-3903 or (662) 311-1387

 Facebook page : @WillpowerDhammamongkol

 

The Willpower Institute - Canada

Main Meditation Centre - Edmonton,
Alberta12520-135 Avenue, Edmonton,
Alberta, Canada T5L 3X3 Phone (780) 451-9535, (780) 459-0470

Website : www.meditation.willpowerinstitute.com

 

 

(See below for specific Canadian and The U.S. locations, contact information)


Over 10,000 people have already completed the Meditation Instructor Course in Thailand. The course is also offered in Canada and over 3,000 students have graduated.

There are currently six Willpower Institute - Meditation Centers in Canada, located in ; Ottawa, Niagara Falls, Edmonton, Vancouver, Toronto, and Calgary.  There are two meditation centers in the United States: located in Houston, and Los Angeles.

 

Ottawa

 

วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวา มณฑลออนทาริโอ ก่อตั้งพ.ศ. 2538
Ratchadhamviriyaram Buddihist Temple 1 (Ottawa)

1815 Dunrobin, Kanata Rd. Ottawa,
Ontario K2K 1X7
Phone : 613-839-0809

 

 Niagara Falls

วัดราชธรรมวิริยาราม 2 เมืองไนแองการาฟอลส์ มณฑลออนทาริโอ ก่อตั้งพ.ศ. 2540
Ratchathamviriyaram Buddihist Temple 2 (Niagara Falls)

4694 Morrison St. Niagara Falls,
Ontario L2E 2B9
Phone : 905-374-8849

Facebook page : @WillpowerMeditationNiagara/

Edmonton

 วัดราชธรรมวิริยาราม 3 นครเอ็ดมันตัน มณฑลอัลเบอร์ตา ก่อตั้งพ.ศ. 2541
Ratchadham Viriyaram Buddhistt Temple 3 (Edmonton)
12520-135 Avenue, Edmonton,
Alberta T5L 3X3
Phone : 780-451-9535, 780-459-0470


Calgary วัดราชธรรมวิริยาราม 4 นครคัลการี่ มณฑลอัลเบอร์ตา ก่อตั้งพ.ศ. 2542
Ratchadham Viriyaram Buddhist Temple 4 (
Calga
ry)
Calgary Willpower Institute Meditation Centre

7248-25th St. SE., Calgary, Alberta
 T2C 1A1
Phone : 403-279-9155

 

Vancouver

วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ มณฑลบริติซ โคลัมเบีย ก่อตั้งพ.ศ. 2535
Yanviriya Buddhist Temple 1 (Vancouver)

Vancouver Willpower Institute Meditation Center
2004 E.pender St. Vancouver, B.C.

V5L 1W9
Phone : 604-251-5326, 604-299-4477

 

Richmond Hill

วัดญาณวิริยา 2 เมืองริชมอนด์ ฮิลล์ มณฑลออนทาริโอ ก่อตั้งพ.ศ. 2536
Yanviriya Buddhist Temple 2 (Richmond Hill)

166 Cedar Avenue, Richmond Hill,
Ontario L4C 2A8
 Phone : 905-884-8786

 

Willpower USA Head Quarters

Suyano Meditation Center, Los Angeles 


สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ สุญาโณ รัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งพ.ศ. 2561
The Willpower Institute—Meditation Centers, USA

3507 E 7th St. (8,278.68 mi)

Los Angeles, California 90023
Phone: 323-685-2763

Website : www.willpowerinstituteusa.com
Facebook page : @willpowerinstituteusa.net    
    

Houston, TX.


สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์สมาธิธรรมมงคลญาณ นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
Willpower Institute Houston, TX.
Dhammongkolyan Meditation Center Houston TX
8413 Karen St. Houston, TX 77037
Phone : 832-274-6866, 281-795-2255, 832-289-7274

Website : www.willpowermeditation.com/
Facebook page : @www.willpowerinstitute.us