Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กำหนดการเข้ากราบสรีระสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เริ่มวันพฤหัสบดี 11 กพ.64 เป็นต้นไป

กำหนดการเข้ากราบสรีระสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เริ่มวันพฤหัสบดี 11 กพ.64 เป็นต้นไป

กำหนดการเข้ากราบสรีระสังขาร
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เบื้องหน้าโกศมณฑป ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ทางวัดธรรมมงคล
จึงเปิดให้สักการะ ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, และวันเสาร์ (เริ่มวันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป)
รอบสักการะ
เวลา 09:00 - 12:30 น.


กำหนดการสวดพระอภิธรรม
เวลา 14.00 - 15.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม (รอบบ่าย)
เวลา 19:00 - 20:30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม (รอบค่ำ)


จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถาม: วัดธรรมมงคล 02-332-4145

 

facebook page สถาบันพลังจิตตานุภาพ