Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

เลื่อนการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48

เลื่อนการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48

ประกาศสถาบันพลังจิตตานุภาพ ฉบับที่ 3/2564

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เรื่อง เลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 48

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID 19) ที่กระจายครอบคลุมหลายจังหวัด และพบผู้ติดเชื้อ จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นควรให้เลื่อนการอบรมหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 48 ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

หากสาขาใดต้องการเปิดอบรมหลักสูตรสมาธิออนไลน์ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

--------------------------------

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48 (อัฏฐจัตตาฬีสโม) มงคลญาณ (ญาณคือความรู้อันมงคล)


สาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ดูสาขาใกล้บ้านท่าน ->คลิกที่นี่


ท่านผู้สนใจสามารถสมัครได้ครับ

  • ไม่เคยฝึก ไม่เคยนั่งสมาธิ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ เราสอนตั้งแต่พื้นฐาน
  • ขอเพียงมีร่างกายสมบูรณ์เดินได้ จิตใจปกติก็สามารถมาเรียนได้
  • ไม่เก็บค่าอบรมนั่งเรียนฟังการบรรยายฟรี
  • หนังสือสามารถทำบุญบูชาได้ตามสะดวก


หลักสูตรครูสมาธิ
ก่อตั้งโดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิ เพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยท่านคำนึงว่า “ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัตน์ เขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่าง ๆ ทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายทั้งที่อยู่อาศัย รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอีเมล์ ก็ย่นระยะการติดต่อ สื่อสารกันได้อย่างสบาย ทั้งหมดเป็นเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้าน เขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะลงทุนสร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่างๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะบ้างมิได้หรือ?”


ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงได้สร้างนครธรรมและเปิดสอนสมาธิ ให้กับประชาชนเพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะโดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดทำหลักสูตรครูสมาธิขึ้น เพื่อสอนสมาธิระยะเวลา 6 เดือน

หลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตร ที่สอนสมาธิให้กับประชาชน เพื่อสามารถที่จะเป็นครูสอนสมาธิได้ ตามหลักการของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน มาตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ใช้ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน (หลักสูตร 200 ชั่วโมง) เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งนำไปสอบปฎิบัติ ภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน จึงจะจบหลักสูตรครูสมาธิและจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง : จิตที่ฝึกฝนดีแล้ว นำความสุขมาให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คอลเซนเตอร์ ccg วัดธรรมมงคล 02-311-1387 และ 02-311-3903


ประโยชน์ของสมาธิ มีทั้งหมด 12 ข้อ ดังนี้ :
1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
6. บรรเทาความเครียด
7. มีความสุขพิเศษ
8. ทำให้จิตอ่อนโยน
9. กลับใจได้
10. เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
11. เจริญวาสนาบารมี
12. เป็นกุศล

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook page : สถาบันพลังจิตตานุภาพ คลิก